English: English version


AMEROPA z.s. (zapsaný spolek)

Participants 2013 - 20th anniversary
nezisková organizace
Předměřice nad Jizerou 85, 294 74
Česká republika

 

Během posledních 20 let (od roku 1999)
Ameropa hostila více, než 1 790 účastníků - 43 národností:Anglie Austrálie Belgie Bělorusko Brazílie Česká republika Dánsko Estonsko Filipíny Finsko Francie Indie Írán Irsko Island
Itálie Izrael Holandsko Hong Kong Japanese Kanada Korea Kostarika Kuba Kypr Litva Maďarsko Německo Polsko Řecko
Rumunsko Rusko Severní Korea Singapur Skotsko Slovensko Španělsko Srbsko Švýcarsko Taisko Tchaiwan Turecko USA

 

Mezinárodní festival a kurzy komorní hry Ameropa


"Ameropa" byla založena v roce 1993 prof. Vadimem Mazo. V počátku byla pořádaná z USA a byly aktivitou amerických pedagogů a jejich studentů v Praze s ideou setkávání s mladými hudebníky a profesionály z Prahy - budovat "Hudební mosty".

 

Na počátku (1993)


Na počátku Ameropa byla aktivitou převážně amerických profesorů a jejich studentů a byla organizovaná z USA s pomocí několika českých přátel. Účastníci strávili týden v pražském Gymnáziu Jana Nerudy v Hellichově ulici na Starém městě, později na Akademii múzických uměni.

 

Po 5 letech (1998)


Vadim Mazo a jeho američtí kolegové se rozhodli požádat o pomoc české organizátory s cílem rozšířit aktivity. Prof. Václav Riedlbauch (v té době vedoucí koncertního oddělelní HAMU, později ředitel ČF), doporučil houslistku Adu Slivanskou, vzhledem k jejím zkušenostem v oblasti uměleckého managementu, aby Ameropu zajistila organizačně. Ada Slivanská přizvala do projektu kolegu a přítele Jiřího Havlíka, hornistu, člena ČF, protože měl široké umělecké a organizační zázemí (Jiri Havlik je členem Horn Music Agency, která od roku 1991 pořádá mezinárodní mistrovské kurzy ve hře na lesní roh HORNCLASS v Novém Strašecí. Byla registrováná ochranná známka "Ameropa" a Ameropa se začala profesionalizovat.

V roce 1998 se Ameropa rozšířila na 2 týdny. První týden se konal v Brandýse nad Labem, 30 km od Prahy, v místní hudební škole s koncerty na zámku, kde se účastníci koncentrovali na detailní studium. Druhý týden, na pražské Akademii múzických umění, účastníci dokončovali přípravu koncertních programů, které prezentovali na koncertech v předních pražských koncertních sálech. Část koncertů byla tradičně svěřena komorním souborům, sestaveným z profesorů kurzů. Velmi záhy Ameropa přesídlila na oba týdny do Prahy vzhledem k tomu, že počet účastníků z původních třiceti překročil stovku a kapacita Brandýské hudební školy a ubytovací kapacity byly nedostatečné. Ameropa přesídlila do Gymnázia Jana Nerudy (nynější Hudební škola a gymnázium Hlavního města Prahy) na Žižkov.

 

Listopad 2003 - Ameropa o. s. (občanské sdružení)
od března 2018 Ameropa z.s. (zapsaný spolek)


V roce 2003 byla založeno občanské sdružení AMEROPA o.s. Ameropa se rozrůstá a vylepšuje - od zvyšování úrovně studentů až k různorodosti komorních seskupení a širšího výběru nástrojů (z původních smyčcových nástrojů a klavíru na smyčce a dřeva, lesní roh, klavír, harfu, zpěv, v některých letech přibily bicí nástroje, marimba, kytara, studium kompozice se zaměřením na komorní hudbu). Jako pedagogové každoročně přijíždějí umělci všech nástrojových skupin - na každý obor 1 - 5 profesorů.

 

2005 - AMEROPA se rozšiřuje na 3 týdny


V roce 2005 byly ke komornímu programu přidány sólové mistrovské kurzy v trvání jednoho týdne. "Sólový týden", věnovaný individuálním lekcím je volitelný pro zájemce, kteří chtějí zdokonalit své sólové kvality a připravit komorní party. Sólové lekce nejsou jen zaměřené na technické problémy specifické pro jednotlivé nástroje, ale rozvíjí hudební osobnost, umělecké vyjádřování, informují o možnostech profesionální hudební kariéry, dávají prostor pro cvičení a relaxaci. Dva studentské koncerty probíhají na konci "sólového týdne" na Brandýském zámku, kde se uskutečňuje i zahajovací koncert profesorů. Po prvním týdnu výuky se po několik let vracela Ameropa s jedním komorním koncertem do Brandýsa. Posluchači byli zvědaví na výkony sólistů, které si pamatovali z předchozích koncertů, v komorních souborech.

Vstupné na všechny koncerty v Brandýse je dobrovolné. Koncertní prostory dostáváme pro koncertní činnost v rámci sólových a komorních kurzů zdarma. Spoluprací se Základní hudební školou posilujeme tradici komorní hry i mezi jejími studenty, někteří se také účastní kurzů. Koncerty přispíváme k obohacení kulturního života občanů Brandýsa nad Labem a jeho okolí. Našim účastníkům umožňujeme poznat i jiná místa, než je Praha, vč. historie památných míst.

 

Ameropa 2009


V roce 2009 se Ameropa stěhuje. V tomto roce jsme opustili Gymnásium Jana Nerudy v Praze 3 a přemístili jsme se do Břevnova, kde se naší hostitelskou školou stává ZUŠ Jana Hanuše. Opouštíme i hotely v okolí Komenského náměstí a budeme využívat Kolej Kajetánka a tří hvězdičkový hotel Markéta.

 

Ameropa 2014


V roce 2014 se Ameropa stala součástí mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. (Prague, Classics..). Tento festival založila obecně prospěšná společnost stejného jména na podporu koncertních aktivit kurzů hry na lesní roh Hornclass, orchestrální akademie Filarmonietta Praga a komorních kurzů Ameropa. Tyto tři organizace tvoří hlavní dramaturgii, kterou festival doplňuje o koncerty hostujících umělců.

 

Ameropa propagace


Webová stránka www.ameropa.org svědčí o velké popularitě a širokého zájmu o aktivitu. Za sedm let (od roku 2001 - 2007) ji navštívilo více, než 43.500 návštěvníků. Ameropa pravidelně inzeruje v lokálních i mezinárodních odborných periodikách. Buduje své prostory na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube, Pinterest).

 

Organizace


Od roku 1998 do roku 2007 byla AMEROPA vedená týmem 3 ředitelů, od roku 2008 převážně Vadimem Mazo a Adou Slivanskou za pomoci mezinárodního profesorského týmu. Od roku 2014 se na přípravě podílí řada českých kolegů a Ameropa má stálou kancelář.

 

AMEROPA programy


Od roku 1999 je vedena statistika účastníků. Za těchto 18 let (1999 - 2017) se kurzů zúčastnilo více, než 1 500 studentů (někteří opakovaně). Registrujeme zájemce z cca 15 zemí a přes 4 desítky národností. Američanů přijíždí nejvíce, čechů dvě třetiny. Dále následují Japonci, Španělé, Korejci, Čína - Hong-Kong, Řekové, Taiwanci, Francouzi, Izraelci, Italové, Němci, Angličané, kurzy navštívili ale i Rusové a Bělorusové, Brazilec, Kubánci, Maďaři, Rumunka, Srbové, Kanaďan, Filipínec, Irové, Indián, Kypřan, Polka, Slováci, Švýcaři, Dán, Belgičan, Singapurec, Íránka ... Kurzy vedli profesoři z ČR, USA, Francie, Izraele, Španělska, Japonska, Taiwanu, Řecka, Holandska.

 

Témata festivalu a kurzů komorní hudby Ameropa


Česká a světová komorní hudba ke každoročně doplňována o některá speciální témata:
1999  Šostakovič – Dvořák
2001  Komorní hudba tří století
2004  Svět české hudby
2005  Radost z komorní hudby & První rok sólových mistrovských kurzů
2006  Mozart a Šostakovič
2007  Slovanští mistři
2008  Ženy v hudbě & Setkání Východu a Západu
2009  Tři století komorní hudby - od Haydna (+1809) k Martinů (+1959)
2010  Výrazovost hudby - od baroka k expresionismu
2011  Viva Baroko - Pocta atonalitě a abstrakci
2012  Druhá vídeňská škola a její vliv na XX. - XI. století v Evropě, Praha & Terezínští skladatelé
2013  Oslava komorní hudby - 20. výročí Ameropy
2014  Rok české hudby
2015  Setkání Východu a Západu na Ameropě
2016  Pozitivní Imaginace
2017  Cesty světla a radosti
2018  Speciální edice - Dvořák, Martinů, Šostakovič. Výročí ČR: 100 let Svobody - Rozvoje - Přátelství - Spolupráce
2019  Cesty zářivé budoucnosti
2020  Hudba jako mezinárodní jazyk. Ameropa oslavuje: "Beethoven s námi!!"

 

Ameropa - Cíle a Vize
Festival komorní hudby:


Cílem činnosti sdružení Ameropa je poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních hudebních kulturních tradic, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů (budování &hudebních mostů&) mezi interprety a příznivci komorní hudby i mezi profesionálními a amatérskými hudebníky bez ohledu na věk, profesi a národnost. Tohoto cíle sdružení dosahuje zejména organizováním a podporou vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby, zejména komorní hry, za vedení špičkových interpretů.

 

Mistrovské kurzy sólové hry:


Kurzy sólové hry obsahují týden intenzivních individuálních sólových lekcí s možností přípravy partů na následující kurzy komorní hry. Sólový týden je zahájen koncertem profesorů a zakončen koncerty studentů na zámku v Brandýse nad Labem.

 

Intenzivní program:


Ameropa od roku 2009 připravuje "Intenzivní program", který je zaměřen na zvláště vyspělé účastníky a hotové komorní soubory a podporován stipendiem. Je zvýšen počet cvičných hodin i lekcí s profesory a znásobena intenzita práce.

 

Pasivní účastníci:


Pro pasivní účastníky (například rodiče, kteří přijíždí s dětmi) Ameropa organizuje cyklus pražských a českých atraktivních kulturně-vzdělávacích cest, speciálně vytvořené pro Ameropu. Široké kulturní dědictví Čech dává účastníkům možnost poznání mimo možnosti sdílet s aktivními účastníky hudební i teoretické lekce, semináře, komorní a individuální hodiny vedle komorních koncertů profesorů i studentů.