Ameropa    Mezinárodni hudebni festival Praha, klasika..    SOAFP

International Music Festival
Prague, Classics..

“Music as an International language”!
“The Ways to Light and Space”
July 12 - August 22, 2020


Concert in Simon and Juda church Concert in Martinu Hall  Concert in Bertramka

7. mezinárodní hudební festival PRAHA, KLASIKA..
27. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2020
16. mistrovské kurzy sólové hudby
7. dětský hudební tábor
6. výtvarný tábor pod vedením Viktórie Rampal Dzurenko
8. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA7th International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..
27th Chamber Courses AMEROPA 2019
16th Ameropa Solo Academy
7th Youth Camp Program
6th Fine Art Program with Viktórie Rampal Dzurenko
8th Summer Orchestral Academy FILARMONIETTA PRAGA16. MISTROVSKÉ KURZY
sobota, 11. července – sobota, 18. července, 2020
Brandýs nad Labem, základní umělecká škola, synagoga a zámek
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou
a městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav


16th AMEROPA SOLO ACADEMY
Saturday July 11 – Saturday July 18, 2020
Brandýs nad Labem, Music school, Synagogue and Castle
In partnership with Music school
and City Brandýs nad Labem - Stará Boleslav


Neděle 12. července - 19:00
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
Ve spolupráci s agenturou Jiřího Vaníčka
SLAVNOSTNI ZAHAJOVACÍ KONCERT
8. mezinárodního hudebního festivalu PRAHA, KLASIKA..

Gipsy Fire: Pavel Šporcl & Gipsy Way ensemble
»»» mapa »»»Sunday July 12 - 19:00
Courtyard of Brandýs nad Labem Castle
Co-operation with Jiří Vaníček Agency
FESTIVE OPENING CONCERT
8th International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..

Gipsy Fire: Pavel Šporcl & Gipsy Way ensemble
»»» map »»»Úterý 14. července - 19:00
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
KONCERT PROFESORŮ
16. mezinárodní mistrovské akademie Ameropa
KONCERT SÓLISTŮ
"OSLAVA SONÁT"

Sólová a komorní díla pro smyčce,
dechy, zpěv, harfu a klavír
»»» mapa »»»Tuesday July 14 - 19:00
Synagogue in Brandýs nad Labem Na Potoce 140
CONCERT OF THE FACULTY
of the 16th International Solo Academy Ameropa
CONCERT OF THE SOLOISTS
"GLORY TO THE SONATAS"

Solo and chamber pieces for strings,
winds, singing, harp and piano
»»» map »»»Čtvrtek 16. července - 19:00
Zámecká kaple / divadelní sál Brandýs nad Labem
SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
Absolventi 16. sólové akademie Ameropa I
»»» mapa »»»Thursday July 16 - 19:00
Chateau chapel / Theatre hall Castle Brandýs nad Labem
SOLO AND CHAMBER MUSIC CONCERT
Graduates of the 16th Solo Academy Ameropa I
»»» map »»»Pátek 17. července - 16:00
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
Dětský soubor vede Ramona Schulz a Magdalena Chrzová
Absolventi 7. mezinárodního hudebního tábora
»»» mapa »»»Friday July 17 - 16:00
Courtyard of Brandýs nad Labem Castle
The children's ensemble is led by Ramona Schulz and Magdalena Chrzová
Graduates of the 7th International Music Camp
»»» map »»»Pátek 17. července - 19:00
Zámecká kaple / divadelní sál Brandýs nad Labem
SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
Absolventi 16. sólové akademie Ameropa II
»»» mapa »»»Friday July 17 - 19:00
Chateau chapel / Theatre hall Castle Brandýs nad Labem
SOLO AND CHAMBER MUSIC CONCERT
Graduates of the 16th Solo Academy Ameropa II
»»» map »»»AMEROPA - 27. mistrovské kurzy komorní hudby
neděle 19. července – neděle 2. srpna, 2020
8. Letní orchestrální akademie I. FILARMONIETTA PRAGA
středa 22. července – pondělí 3. srpna, 2020
8. Letní orchestrální akademie II. FILARMONIETTA PRAGA
pondělí 17. srpna – neděle 23. srpna, 2020
Praha - Základní umělecká škola Jana Hanuše & koncertní sály,
paláce a kostely, Kutná Hora, Sedlec


AMEROPA - 27th Courses of the chamber music
Sunday July 19 – Sunday August 2, 2020
8th Summer orchestral academy I. FILARMONIETTA PRAGA
Wednesday July 22 – Monday August 3, 2020
8th Summer orchestral academy II. FILARMONIETTA PRAGA
Monday August 17 - Sunday August 23, 2020
Praha - Music school of Jan Hanuš & Concert halls,
Palaces and Churches, Kutná Hora, SedlecNeděle 19. července - 19:30
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1
Zahájení 27. mezinárodní akademie
komorní hudby AMEROPA 2020
PAVEL ŠPORCL, SÓLISTÉ AMEROPA
& KOMORNÍ ORCHESTR

»»» mapa »»»Sunday July 19 - 19:30
Prague Academy of Music, Martinů Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
Gala Opening of the 27th International
Chamber Academy AMEROPA 2020
PAVEL ŠPORCL, THE AMEROPA SOLOISTS
& CHAMBER ORCHESTRA

»»» map »»»Úterý 21. července - 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
a sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6 – Břevnov 1

„27. AMEROPA KOMORNĚ“
Beethoven ve společnosti
bratrů Haydnů a Mozartovy rodiny
»»» map »»»Tuesday July 21 - 19:30
Theresian Hall of Břevnov Monastery
Benedictine Arch abbey of St. Adalbert
Markétská 1, Praha 6 – Břevnov 1

27th AMEROPA CHAMBERLY
Beethoven in the company
of the Haydn brothers and the Mozart family
»»» map »»»Středa 22. července - 20:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
U dělnického cvičiště 1, Praha 6
6th Ameropa International Concertante Competition
Mezinárodní soutěž v interpretaci koncertantních skladeb

pro dva a více sólistů a komorní nebo symfonický orchestr
"Mezinárodní soutěž pomáhá mladým umělcům
na prahu jejich umělecké kariéry."
»»» mapa »»»Wednesday July 22 - 20:00
Music school of Jana Hanuš, Concert hall
U dělnického cvičiště 1, Praha 6
6th Ameropa International Concertante Competition
Music Competition featuring concerti

for 2 or more soloists with chamber or symphonic orchestra
International competition has helped young artists
in the threshold of their careers.
»»» map »»»Čtvrtek 23. července - 20:00
Klementinum - Zrcadlová síň
Mariánské nám. 5, Praha 1-Staré Město
VELKÁ HUDEBNÍ ROMANCE
Koncert komorních souborů
»»» mapa »»»Thursday July 23 - 20:00
Klementinum – The Hall of Mirrors
Mariánské nám. 5, Praha 1-Staré Město
BELOVED ROMANTIC MUSIC
Chamber music emsembles
»»» map »»»Pátek 24. července - 19:00
Poutní kostel Narození Páně,
pražská Loreta
Loretánské náměstí 7, Praha 1
PROMĚNY KOMORNÍ HUDBY
»»» mapa »»»


Friday July 24 - 19:00
Church of the Nativity of Our Lord,
the Prague Loreto
Loretánské náměstí 7, Praha 1
PROMĚNY KOMORNÍ HUDBY
»»» map »»»
Sobota 25. července - 10:00‒22:30
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17, Praha 1
Ve spolupráci s Národní galerií
MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÝ MARATON
10:00 HUDEBNÍ ATELIÉR PRO MLADÉ UMĚLCE
"HUDBA NÁRODŮ": Česko, Čína, Korea, Španělsko, Japonsko, Indie, Mexiko
Program připravila Milena Kmentová – dudy a Magdalena Gracerová
11:00 DOSTAVENÍČKA A PROMENÁDY V ZAHRADÁCH
12:00 VÝTVARNÁ DÍLNA Viktória Rampal Dzurenko (Slovensko)
13:00 KOMORNÍ KONCERT | kostel sv. Františka
15:00 DOSTAVENÍČKA A PROMENÁDY V ZAHRADÁCH
17.30 FREE PODIUM
19:00 KOMORNÍ KONCERT & SMYČCOVÝ ORCHESTR AMEROPA
L. van Beethoven - Smyčcový kvartet op. 18 č. 1 F dur (verze pro smyčcový orchestr)
B. Bartók - Rumunské tance
21:00 VEČERNÍ JAZZOVÉ SETKÁNÍ „JAZZ SESSION“
»»» mapa »»»


Saturday, July 25 - 10:00‒22:30
St. Agnes Convent
U Milosrdných 17, Praha 1
In cooperation with National Gallery
INTERNATIONAL ART MARATHON
10:00 YOUNG ARTISTS CHAMBER MUSIC & CHOIR
"MUSIC OF THE NATIONS": Czech Republic, China, Korea, Spain, Japan, India, Mexico
The program was prepared by Milena Kmentová - bagpipes and Magdalena Gracerová
11:00 PROMENADES & SEREDANES IN THE GARDEN
12:00 PAINTING WORKSOPS Viktória Rampal Dzurenko (Slovakia)
13:00 CHAMBER MUSIC CONCERT | Church of st. Francis
14:00 PROMENADES & SEREDANES IN THE GARDEN
17.30 FREE PODIUM
19:00 CHAMBER MUSIC CONCERT & AMEROPA STRING ORCHESTRA
L. van Beethoven - String Quartet op. 18 #1 in F (string orchestra version)
B. Bartók - Rumanian Dances
21:00 EVENING „JAZZ SESSION“
»»» map »»»Pondělí 27. července - 19:30
Koncertní sál Základní umělecké školy
U dělnického cvičiště 1, Praha 6
HUDEBNÍ DÍLNA KOMORNÍ HUDBY
»»» mapa »»»Monday July 27 - 19:30
Music school of Jana Hanuš, Concert hall
U dělnického cvičiště 1, Praha 6
CHAMBER MUSIC MASTERCLASS
»»» map »»»Úterý 28. července - 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6 – Břevnov 1

"KOMORNÍ HUDBA S PŘÁTELI"
Beethoven a jeho čeští součastníci
»»» mapa »»»Tuesday July 28 - 19:30
Theresian Hall of Břevnov Monastery
Benedictine Arch abbey of St. Adalbert
Markétská 1, Praha 6 – Břevnov 1

"CHAMBER MUSIC WITH FRIENDS"
Beethoven and his Contemporary Czech Friends
»»» map »»»Středa 29. července - 19:30
Koncertní sál Základní umělecké školy Jana Hanuše
U dělnického cvičiště 1, Praha 6
„MLADÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ“
KONCERT ÚČASTNÍKŮ AMEROPA
»»» mapa »»»Wednesday July 29 - 19:30
Music school of Jana Hanuš, Concert hall
U dělnického cvičiště 1, Praha 6
„THE YOUNG CHAMBER SOLOISTS“
CONCERT AMEROPA ENSEMBLES
»»» map »»»Čtvrtek 30. července - 19:30
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17, Praha 1
Ve spolupráci s Národní galerií
8. letní orchestrální akademie
FILARMONIETTA PRAGA 2020
"HUDEBNĚ ZCELA VAŠI: PÁNOVÉ BEETHOVEN & ROSETTI"
Antonio Rosetti - Salve Regina B dur, Murray F89
Antonio Rosetti - Salve Regina in Es dur, Murray F86
L. van Beethoven - Romance F dur č. 2, op. 50 (Vadim Mazo, housle)
Antonio Rosetti - Requiem (za Mozarta)
Ludwig van Beethoven - Symfonie C dur č. 1, op. 21
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»Thursday July 30 - 19:30
St. Agnes Convent
U Milosrdných 17, Praha 1
In cooperation with National Gallery
8th Summer Orchestral Academy
FILARMONIETTA PRAGA 2020
"MUSICALLY YOURS: GENTLEMEN BEETHOVEN & ROSETTI"
Antonio Rosetti - Salve Regina in B flat major, Murray F89
Antonio Rosetti - Salve Regina in E flat major, Murray F86
L. van Beethoven - Romance F dur č. 2, op. 50 (Vadim Mazo, violin)
Antonio Rosetti - Requiem (für Mozart)
Ludwig van Beethoven - Symphony in C Major No. 1, Op. 21
Conductor: Jiří Havlík
»»» map »»»Pátek 31. července - 16:00 a 19:30
Refektář v Profesním domě
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
"TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ HUDBY"
Od nejmladších po nejzkušenější
"LETNÍ VEČER S JAZZEM"
»»» mapa »»»Friday, July 31, 16:00 & 19:30
Convent of House for Professed
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
"THE VERY BEST OF THE CHAMBER ART"
From the youngest to the most experienced
"SUMMER NIGHT WITH JAZZ"
»»» map »»»Sobota 1. srpna - 15:00
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1
"SLAVNÁ DÍLA KOMORNÍ HUDBY"
»»» mapa »»»Saturday August 1 - 15:00
Academy of music, Martinů Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
"FAMOUS WORKS OF CHAMBER MUSIC"
»»» map »»»Neděle 2. srpna - 19:30
Chrám sv. Barbory Kutná Hora
"HUDEBNĚ ZCELA VAŠI: PÁNOVÉ BEETHOVEN & ROSETTI"
Antonio Rosetti - Salve Regina B dur, Murray F89
Antonio Rosetti - Salve Regina in Es dur, Murray F86
L. van Beethoven - Romance F dur č. 2, op. 50 (Vadim Mazo, housle)
Antonio Rosetti - Requiem (für Mozart)
Ludwig van Beethoven - Symfonie C dur č. 1, op. 21
Dirigent: Jiří Havlík
»»» map »»»Sunday August 2 - 19:30
Church of Saint Barbara Kutná Hora
"MUSICALLY YOURS: GENTLEMEN BEETHOVEN & ROSETTI"
Antonio Rosetti - Salve Regina in B flat major, Murray F89
Antonio Rosetti - Salve Regina in E flat major, Murray F86
L. van Beethoven - Romance F dur č. 2, op. 50 (Vadim Mazo, violin)
Antonio Rosetti - Requiem (für Mozart)
Ludwig van Beethoven - Symphony in C Major No. 1, Op. 21
Conductor: Jiří Havlík
»»» map »»»Úterý 18. srpna - 19:00
Rudolfinum, Sukova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
Ve spolupráci s Českou filharmonií
Komorní soubor České filharmonie (v jednání)
»»» mapa »»»Tuesday, 18th of August - 19:00
Rudolfinum, Suk Hall, Alšovo nábř. 12, Praha 1
In cooperation with the Czech Philharmonic
CPO Chamber Ensemble TBA
»»» mapa »»»Pátek 21. srpna - 19:30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
8. letní orchestrální akademie
FILARMONIETTA PRAGA 2020
ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU v Praze
Leoš Janáček - Po zarostlém chodníčku
Antonín Dvořák – Symfonická báseň Holoubek, op. 110
L. van Beethoven – „Óda na radost“, 4. věta ze symfonie č. 9 d moll, Op. 125
Symfonický orchestr Academia Filarmonica Bohemia
Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
Smíšený český a japonský sbor
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»Friday August 21 - 19:30
Rudolfinum, Dvorak Hall Alšovo nábř. 12, Praha 1
8th SUMMER ORCHESTRAL ACADEMY
FILARMONIETTA PRAGA 2020
FINAL CONCERT OF THE FESTIVAL in Prague
Leoš Janáček - On an overgrown path
Antonín Dvořák – symphonic poem The Wild Dove, Op. 110
L. van Beethoven – “Ode To Joy”, 4th mvt. from Symphony No. 9 in D minor, Op. 125
Symfonický orchestr Academia Filarmonica Bohemia
In cooperation with the Prague Chamber Ballet
Mixed Czech and Japan Choir
Conductor: Jiří Havlík
»»» mapa »»»Sobota 22. srpna - 15:00
Husův dům, bývalá Nová synagogaSmíškova ul. 619, Kutná Hora
100. výročí vztahů mezi Českou republikou a Japonskem
JAPONSKÉ A ČESKÉ SKLADBY & PÍSNĚ
Concert of the Japanese choir from Kobe
Conductor: Kanji Kató (Japan)
»»» mapa »»»Saturday August 22 - 15:00
Husův dům, bývalá Nová synagoga Smíškova ul. 619, Kutná Hora
100. relationship anniversary between Czech Republic and Japan
JAPANESE AND CZECH PIECES AND SONGS
Concert of the Japanese choir from Kobe
Conductor: Kanji Kató (Japan)
»»» mapa »»»Sobota 22. srpna - 19:30
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora - Sedlec
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR FESTIVALU Praha, klasika.. 2020
Leoš Janáček - Po zarostlém chodníčku
Antonín Dvořák – Symfonická báseň Holoubek, op. 110
Ludwig van Beethoven – „Óda na radost“, 4. věta ze symfonie č. 9 d moll, Op. 125
Symfonický orchestr Academia Filarmonica Bohemia
Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
Smíšený český a japonský sbor
Dirigují: Jiří Havlík a Kanji Kató (Japonsko)
»»» mapa »»»Saturday August 22 - 19:30
Cathedral of the Assumption of Our Lady
and Saint John the Baptist, Kutná Hora - Sedlec
FESTIVE FINAL CONCERT OF THE FESTIVAL Prague, Classics.. 2020
Leoš Janáček - On an overgrown path
Antonín Dvořák – symphonic poem The Wild Dove, Op. 110
L. van Beethoven – “Ode To Joy”, 4th mvt. from Symphony No. 9 in D minor, Op. 125
Academia Filarmonica Bohemia Symphony Orchestra
In cooperation with the Prague Chamber Ballet
Mixed Czech and Japan Choir
Conductors: Jiří Havlík and Kanji Kató (Japan)
»»» map »»»Neděle 23. srpna - 15:00
Jízdárna Světce u Tachova
Festivalový EPILOG
Pražský komorní balet a Filarmonietta Praga
Leoš Janáček - Po zarostlém chodníčku
Antonín Dvořák – Symfonická báseň Holoubek, op. 110
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»Sunday August 23 - 15:00
Jízdárna Světce u Tachova
Festival EPILOGUE
Prague chamber ballet and Filarmonietta Praga
Leoš Janáček - On an overgrown path
Antonín Dvořák - symphonic poem The Wild Dove, Op. 110
Conductor: Jiří Havlík
»»» mapa »»»Vstupné na koncerty festivalu:
Dospělí 300 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Vstup na studentské koncerty 100 a 50 Kč. - Zahajovací koncert v Brandýse 400 Kč, s mimořádným vstupem na závěrečný koncert v Rudolfinu. - Závěrečný koncert v Rudolfinu 750 Kč. - Celodenní mezinárodní umělecký maratón 25. července v klášteře sv. Anežky je zdarma, s výjimkou večerního koncertu. - Koncert v Sukově síni 18. srpna je spoluorganizován Českou filharmonií, vstupenky jsou v předprodeji ČF. Festival nabízí volný vstup na tento koncert při zakoupení předplatného nebo alespoň tří vstupenek (plná cena) na festivalové koncerty. - Poslední koncert „Festival EPILOGUE“ se koná v rámci festivalu „Dveře jízdárny dokořán 2020“. Vstupenky získáte od organizátorů. - Vstupenka na všechny koncertní koncerty stojí 2 500 Kč. - Prodej vstupenek v našem e-shopu www.prahaklasika.cz a v prodejní síti Ticketportal a Ticketmaster. - Navštivte prosím také náš e-shop pro více informací. - Rezervace e-mailem na adrese festival@prague-classics.cz. - Prodej na místě koncertů 30 minut před jejich zahájením.

Festival admission:
Adult 300 CZK, students and seniors 100 CZK. Admission to the students’ concerts 100 and 50 CZK. - Opening concert in Brandýs 400 CZK, with a premium admission also to closing concert in Rudolfinum. - Closing concert in Rudolfinum 750 CZK. - All-day International Artistic Marathon July 25th in St. Agnes Convent is free, with the exception of the evening concert. - Concert in the Suk Hall on August 18th is co-organized by Czech Philharmonic, tickets in advance sale at CP. The festival offers free entrance to this concert when buying a subscription ticket or at least three tickets (full price) for the festival concerts. - Last concert “Festival EPILOGUE” is organized by „Dveře jízdárny dokořán 2020“. Tickets by its organizers. - A subscription ticket for all festival concerts costs CZK 2,500. - Sale of tickets in our e-shop www.prahaklasika.cz and in the sales network Ticketportal and Ticketmaster. - Please visit our e-shop also for more admission details. - Reservation by email at festival@prague-classics.cz. - Sale at the concert’s venue 30 minutes before they start.